Fysioterapi för stöd- och rörelseorganen

Idag är det många som gör kontorsarbete eller arbetar i svåra, belastande ställningar. Problem i nack- och axelregionen orsakar bl.a. huvudvärk och domning av armarna. Stark nedre ryggsmärta eller olika strålningssymptom i benen kan väsentligt försämra funktions- och arbetsförmågan. Återhämtning från skador och operationer kräver ofta rehabilitering förrän situationen kan återställas.

I fysioterapi för stöd- och rörelseorganen strävar vi till att hitta orsaker varför problemen har uppstått, lindra redan existerande symptom och t.ex. i form av ett träningsprogram förse kunden med medel för att förebygga problem i framtiden. De bästa resultaten uppnås genom samarbete mellan en sakkunnig fysioterapeut och en aktiv kund.

I några fall är det motiverat att vända sig till en expert inom området. Bland FysioSporttis experter inom problem i stöd- och rörelseorganen finns OMT-fysioterapeuter, OMI- och Maitland-utbildade fysioterapeuter samt en osteopat. Alla är experter inom manuell terapi, d.v.s. har specialiserat sig efter grundutbildningen. Betraktelsesätten och fortbildningens omfattning kan dock variera något.

» Tules - specialkompetensområden