Apua huimauksen hoitoon

Fysioterapialla hoidetaan huimausta, kun oireiden taustalla ovat hyvälaatuinen asentohuimaus, yläniskan toimintahäiriöstä johtuva huimaus, lihastensiosta ja kaularangan ongelmista johtuva huimaus tai silloin, kun epäillään asentotunnon ja muiden tasapainoa ylläpitävien elinten heikkenemistä.

Hyvälaatuinen asentohuimaus

Hyvälaatuisen asentohuimauksen on yksi yleisimpiä yksittäisiä huimauksen syitä. Oireen katsotaan johtuvan sisäkorvan tasapainoelimessä väärään paikkaan joutuneista kiteistä. Monesti oireet alkavat vuodelevon jälkeen. Vuodelevon aikana kiteet ovat pakkautuneet yhteen kasaan sisäkorvan alueella.

Oireiden poistumista voidaan nopeuttaa asentohoidolla. Hyvälaatuiseen asentohuimaukseen perehtyneet fysioterapeutit ohjaavat asiakkaalle sopivan asentohoidon, jolla pyritään saamaan kiteet korvan kaarikäytävässä taas normaalisti liikkeelle. Suurin osa kyseisellä diagnoosilla olevista asiakkaista hyötyy asentomanöövereistä.

Fysioterapia käynnin tärkeä merkitys on myös se, että asiakas oppii manööverin ja saa sen kirjallisena, jotta hän voi oireiden mahdollisesti uusiuduttua kokeilla itsenäisesti sopivaa asentohoitoa ja poistaa oireet itse.

Niskaperäinen huimaus

Toinen yleinen fysioterapiassa hoidettu huimauksen syy on niskasta ja sen toimintahäiriöistä johtuva huimausoire. Tällöin oire kuvataan enemmän epävakaaksi olotilaksi, silmien sumuisuudeksi ja kuten asiakkaat kertovat, "pää on täyden oloinen".

Niskaperäisistä huimausoireista kärsivät yleensä asiakkaat, joilla on yläniskan toimintahäiriö sekä niskalihasten heikkoutta ja jännittyneisyyttä. Kaularangan kulumamuutokset voivat provosoida myös huimaustunnetta nivelen asentotunnon heikentymisen vuoksi.

Niskaongelmissa fysioterapeutti tutkii niskanivelistön ja -lihaksiston toimintahäiriöt ja varmistaa, että hoitotoimenpiteiden aloittaminen on turvallista. Nivelistön normalisoimiseksi ja lihasten rentouttamiseksi fysioterapeutti käyttää manuaalisten käsittelyiden lisäksi muita fysioterapeuttisia toimenpiteitä kuten syvälämpöhoitoa, kipuhoitoja ja akupunktiota.

Niin sanottujen passiivisten hoitotoimenpiteiden lisäksi on tärkeää aktivoida asiakas oman kehonsa huoltoon ja huomioimiseen sekä oikeanlaiseen ergonomiaan työpaikalla. 

Lue asiakasesimerkki huimauksenhoidosta

 

Takaisin

Huimauksen hoitoon erikoistuneet fysioterapeuttimme

Viherlaakso

Leena Leskelä
Kauniainen


Jaana Leskinen

Viherlaakso
Viherlaakso


Juha Tähkälä

Leppävaara